İK

İnsan Kaynakları Departmanımız; nitelikli insan gücünün sağlanmasını, çalışanlarımızın öğrenen bir organizasyon yapısı ile sürekli geliştirilmesini ve kurum kültürümüz çerçevesinde uyumlu bir çalışma ortamının sürdürülmesini hedefleyerek faaliyet gösterir.