THY OPET, faaliyetlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalar ve önlemler ile sürdürülebilir bir gelecek kurmak için katkıda bulunmaktadır.

Sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliğine karşı “ISO 14064-1” standardı kapsamında her yıl sera gazı emisyonlarını hesaplamakta, kontrol altında tutmakta ve üçüncü taraf kuruluşlara doğrulatılmasını sağlamaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan THYOPET bu kulvarda yaptığı çalışmaları yasal gerekliliklerin ilerisine taşımıştır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yeşil Havalimanı (Green Airport) Projesi ile havalimanı tesislerinde "YEŞİL KURULUŞ" unvanı almaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de havacılık yakıtlarında lider bir şirket olarak çevre dostu teknolojileri kullanarak tesislerimizde geleceğe yönelik yatırımlar yapmaktayız. Tüm yatırımlarımızda katma değer yaratmanın yanı sıra gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmayı temel sorumluluğumuz olarak benimsiyoruz.