THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ulusal ve uluslararası standartların ötesinde kalite gerekliliklerini yerine getirerek yüksek standartlarda JET A1 yakıtının ikmal, tedarik ve servisini sağlamaktadır. Operasyon sırasında çeşitli kalite kontrol faaliyetleri ve analizler uygulanır.

Jet A1 yakıtı gaz türbinli uçak motorlarında kullanılmak amacı ile üretilir. Ham petrolün 150 ºC - 270 ºC sıcaklık değerlerinde damıtılması sonucunda elde edilir.

Donma noktası –47ºC ve parlama noktası 38ºC’dir. Saman sarısı renkte olup duru bir görüntüye sahiptir. Yüksek irtifalarda sıcaklığın çok düşük olması nedeni ile donma riskine karşı, donma noktası inhibritler ile düşürülür. Ürünün motora olan akışkanlık sürekliliği iletkenlik özelliği yüksek tutularak sağlanır.