Kullanım Şartları

Lütfen siteyi kullanmadan önce bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Web sitesinin sahibi THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. (“THY OPET”) olup, site üzerindeki her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf hak ve yetkisi THY OPET’e aittir. THY OPET sitesi içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, fotoğraf, resim, döküman, ses, işaret ve benzeri fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu ürünleri hiçbiri THY OPET'in yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, değiştirilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanılmaları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

THY OPET kullanıcılarının işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası koşullarını okuyup, kabul ettiğini varsayarak bu siteyi kullanıma sunmuştur. Kullanıcı siteye girdiği, gezdiği ve sistemi kullanmaya başladığı anda bu koşullar yürürlüğe girer. THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. bu koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Genel Şartlar

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi THY OPET’e ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız. THY OPET, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. THY OPET’in, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3. THY OPET, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. THY OPET web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda “oldukları şekli” ile sunulmuştur, ancak, ilgili hizmetin/bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve THY OPET’in web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4. Web sitesinin veya Servislerin güvenliğini ihlal etmeniz veya ihlale teşebbüs etmeniz, mevzuata yürürlükteki mevzuata aykırı bir şekilde diğer kullanıcıların siteye erişimini engellemeniz veya buna teşebbüs etmeniz yasaktır. Bu tür herhangi bir ihlal veya engelleme, sizin için cezai ve hukuki sorumluluk yaratabilir. Varlığından şüphe duyulan her türlü ihlal/engelleme incelenecek olup, takdir hakkı münhasıran THY OPET’e ait olmak üzere, gerekmesi halinde yasal merciler ile işbirliği yapılacaktır. Bu hallerde THY OPET’in her türlü talep, takip, dava ve şikayet hakları mahfuzdur.

5. İşbu web sitesinin ziyaret edilmesi veya kullanılması halinde bilgisayarınıza, yaygın olarak "cookie" adıyla bilinen bazı bilgiler depolanabilmektedir. Bu bilgiler, web sitesini kullanımınızı çabuklaştırmaya yardımcı olur ve yapılan her ziyarette ayrıntılarınızı tekrar girme ihtiyacınızın ortadan kalkmasını sağlar. Bu bilgilerin depolanması, sizin tarafınızca istenildiği taktirde, bloke edebilir veya silinebilir. Bu konuda, bilgisayarınızın işletim sistemine ait yönlendirmeleri takip edebilirsiniz.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

THY OPET, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

THY OPET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link veya hyper link verilmesi mümkündür. THY OPET, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı THY OPET dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı THY OPET’ten bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. THY OPET, bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. THY OPET, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, THY OPET, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
İşbu sitenin hiç bir bölümüne/içeriğine, THY OPET’in önceden yazılı muvafakatini alınmaksızın, başka siteler üzerinden link verilemez.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

THY OPET Web Sitesi’nin sahibi THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, logolar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu THY OPET’in ya da THY OPET’in lisans/izin aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. THY OPET’ten veya ilgilisinden önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

THY OPET, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. THY OPET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile THY OPET’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.